Kinderen en alcohol bij Knevel en van den Brink

Dinsdag 7 januari was ik te gast bij het programma Knevel en van den Brink. Ik was uitgenodigd om als ervaringsdeskundige te praten over kinderen en alcohol, over hoe je daar in de opvoeding mee omgaat. Tijdens het gesprek ontstond een felle discussie aan tafel: ik vond dat je kinderen thuis absoluut geen alcohol mocht geven, mijn tafelgenoten waren voor het onder begeleiding leren drinken. Ik werd eerlijk gezegd compleet overvallen door die discussie, was verrast dat de anderen nooit gehoord hadden over onderzoeken waaruit bleek dat ‘onder begeleiding leren drinken’ geen goed effect heeft. Maar ik noemde tijdens de discussie niet over welke onderzoeken ik het had.

In onderstaand stuk van het Trimbos Instituut staan de onderzoeken prachtig op een rijtje. Zeer nuttig om te lezen als je nog de keuze hebt of je je kinderen straks onder begeleiding gaat laten drinken of niet.

 

Onder supervisie thuis leren drinken of niet?

Veel adolescenten beginnen met drinken in de thuisomgeving in het bijzijn van hun ouders en familieleden. Ouders zijn vaak diegenen die hun kinderen een eerste slokje of glas alcohol aanbieden. Ouders hebben het idee dat het onder toezicht leren drinken beschermend werkt en zorgt dat hun kinderen ‘verstandig’ met alcohol leren omgaan. Onder toezicht van ouders kunnen kinderen kennis maken met alcohol en de effecten van alcohol. De gedachte is dat jongeren hierdoor beter in staat zouden zijn om buitenshuis minder overmatig met alcohol om te gaan. Ze leren namelijk thuis gecontroleerd en verantwoord te drinken.

Het tegendeel is echter waar. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen die thuis ‘leren’ drinken, op termijn juist meer gaan drinken. Recente studies laten zien dat de beschikbaarheid van alcohol thuis gerelateerd is aan een toename van alcoholgebruik onder jongeren (Komro, Maldonado-Molina, Tobler, Bonds, & Muller, 2008; Livingston et al., 2010; Van den Eijnden e.a., 2010; Van der Vorst et al., 2010). Bijvoorbeeld de studie van Van der Vorst  et al. (2010) onder 428 Nederlandse families die in een periode van twee jaar drie maal zijn ondervraagd, geeft aan dat thuis drinken door jongeren effect heeft op zowel intensiteit van alcoholgebruik als problematisch alcoholgebruik een en twee jaar later. Jongeren die thuis drinken gaan op termijn meer drinken, zowel thuis als buitenshuis. Het onderzoek van Van den Eijnden geeft zelfs aan dat beschikbaarheid van alcohol een sterkere voorspeller is van alcoholgebruik van het kind dan het alcoholgebruik van de ouders (Van der Vorst et al., 2010b). Op basis van deze studies is het helder dat het verstrekken van alcohol door ouders aan hun minderjarige kinderen absoluut geen preventief effect heeft; ze gaan er juist eerder meer door drinken. Dit wordt ondersteund door Noord-Amerikaans en Australisch onderzoek waaruit naar voren komt dat wanneer vroeg-adolescenten onder toezicht van hun ouders drinken, dit samengaat met meer negatieve consequenties van alcoholgebruik (McMorris et al., 2011).

Komro, K. A., Maldonado‐Molina, M. M., Tobler, A. L., Bonds, J. R., & Muller, K. E. (2007). Effects of home access and availability of alcohol on young adolescents’ alcohol use. Addiction102(10), 1597-1608.

Livingston, J.A., Testa, M., Hoffman, J.H., & Windle, M. (2010). Can parents prevent heavy episodic drinking by allowing teens to drink at home? Addictive Behaviors, 35, 1105-1112.

McMorris, B.J., Catalano, R.F., Kim, M.J., Toumbourou, J.W., & Hemphill, S. A. (2011). Influence of family factors and supervised alcohol use on adolescent alcohol use and harms: similarities between youth in different alcohol policy contexts. Journal of Studies on Alcohol and Drugs72, 418-428.

Van den Eijnden, R., Van De Mheen, D., Vet, R., & Vermulst, A. (2011). Alcohol-specific parenting and adolescents’ alcohol-related problems: the interacting role of alcohol availability at home and parental rules. Journal of Studies on Alcohol and Drugs72(3), 408.

Van der Vorst, H., Vermeulen, E., & van den Eijnden, R. J. (2010). Rook-en alcoholspecifieke opvoeding. Kind & Adolescent31, 255-265.

Van der Vorst, H., Burk, W. J. & Engels, R. C.M.E. (2010b). Do parents and best friends influence the normative increase in adolescents’ alcohol use at home and outside the home? Journal of Studies on Alcohol and Drugs71, 105.

One comment on “Kinderen en alcohol bij Knevel en van den Brink
  1. Johan van Eijck schreef:

    Dank voor deze info